Уведомление за риск!

Моля, прочетете много внимателно следното уведомление за риск!

Уолстрийт ЕООД не поема никаква отговорност за загуба или нанесени щети във връзка с интерпретирането на информацията, съдържаща се в рамките на този сайт, включително данни, котировки, графики, анализи, мнения, статии. Публикуваните новини, статии, анализи, графики, коментари отразяват личното мнение на авторите и тяхното лично виждане на състоянието на даден инструмент и не могат да бъдат считани за препоръка за покупка или продажба на финансиви инструменти или за взимане на инвестиционно решение. Моля, бъдете напълно информирани по отношение на рисковете и разходите, свързани с търговия на финансовите пазари, една от най-рисковите форми на възможни инвестиции. Търговията на финансовите пазари, включително валути, акции, облигации, стоки и техните деривати, носи много видове риск. Преди да вземе решение за търговията с чуждестранна валута или друг финансов инструмент, трябва внимателно да разгледате Вашите инвестиционни цели, ниво на опит и знания, и финансови възможности.

ForexDuel.com и Уолстрийт БГ ЕООД не са брокери, не са инвестиционни посредни или друг вид финансова институция. ForexDuel.com и Уолстрийт БГ ЕООД не предлагат инвестиционни услуги или консултации.

Всички дуели се провеждат изцяло на платформи и чрез сметки, отворени лично от потребителите, съобразно законовите изисквания във финансови компании, притежаващи необходимите за извършването на подобни дейности лицензи. Публикуваната информация за резултат от дуелите и сделките, сключени от участниците, се получава със закъснение и в никакъв случай не е и не следва да се използва като препоръка за откриване на сделка с финансови инструменти. Участието или победата в дуел в никакъв случай не означават и не трябва да са причина за започване на търговия с реални средства!

Сайтът ForexDuel.com не изисква и не събира по никакъв начин лична инфомация като ЕГН, номер на лична карта или друга конфиденциална информация. Личната информация, необходима за регистрация е ограничена до две имена и адрес на електронна поща.

Дата на актуализация: 08.04.2013 г.