ForexDuel All Stars

 • Prize pool: Gold Bar 50 gr.
 • Finished
 • 03 Jun 2013 - 14 Jun 2013 Results >

The stars tournament ForexDuel All Stars
 

ALL STARS” is Forex competition различен от тези, за които сте чували или дори участвали до момента. Това е турнир, в който 10 (десет) от най-добрите и най-популярните трейдъри ще се изправят в директен сблъсък един срещу друг за да определят:


най-добрия трейдър в България
 

Участниците в турнира са специално подбрани след задълбочено проучване. За да намери място в списъка на звездите и получи покана всеки участник трябва задължително да има опит в реалната Forex търговия. Освен това трябва да отговаря на минимум едно от следните условия:

 • участвал в публичен семинар, уебинар или конференция на тема Forex;

 • публикувал е анализи, мнения, статии в публичното пространство;

 • работил/работи в инвестиционен посредник или друга финансова компания;

 • преподавал/преподава по дисциплина непосредствено свързана с Forex;

 • автор на книга в областта на Forex търговията;

 • препоръка от вече допуснат до конкурса участник.

Спазването на тези правила е гаранция за уменията на трейдъра и неговата популярност във форекс общността.

Регламент
След дълги проучвания и консултации с опитни трейдъри от България и света, ние успяхме да изградим система от правила, която с най-голяма точност може да покаже кой е по-добър от двама трейдъри, в определен момент от време. За да е достоверно това твърдение във вече споменатата системата от правила са включени специални точки, които:

 • елиминират стилови предимства – независимо дали сте скалпер, дейтрейдър, суинг трейдър или дори дългосрочен трейдър, Вие няма да имате предимство пред съперниците си;

 • елиминират се предимства свързани с опит -  предимно тези произтичащи от дългогодишен опит на някои от участниците в търговията на определена валута;

 • механизирана търговия - разрешава се използването на всякакви спомагателни или търговски алгоритми;

 • елиминиран е ефекта от прекомерно претоварване на сметката – знаете, че в над 90% от случаите конкурсите се печелят именно с това. В този турнир това е невъзможно;

 • елиминира се възможността за измама чрез търгуване през много сметки. Тук играете със своето собствено име и различна сметка във всяка игра;

 • Това, което не успяхме да премахнем е шанс или късмет при отделните сделки, но следвайки фразата „Късметът идва при добрите“, може би и не е необходимо.

За да се предостави равна възможност на всички участници да се подготвят, пълният регламент ще бъде публикуван един месец преди началото на турнира.

Турнирът на звездите ForexDuel All Stars е гаранция за истинско трейдърско шоу, което ще излъчи първия ForexDuel Шампион - най-добрия трейдър в България. Не го пропсукайте!

 


Organizer

Prize pool

Gold Bar 50 gr.

Rules

РЕГЛАМЕНТ НА ТУРНИР FOREX DUEL ALL STARS

 

 1. Турнир
  1.1 Вид на турнира.
  Forex Duel All Stars е официален, организиран турнир от затворен
  тип. Без квалификации. Право на участие в турнира получават само предварително
  поканени трейдъри.
  1.2 Брокери. Това са инвестиционни посредници с лиценз в България, на чиито
  платформи, задължително
  MetaTrader 4, ще се играят дуелите във Forex Duel All
  Stars.
  Офиациален брокер на турнира е ИП Адмирал Маркетс АС Клон България.
  1.3 Участници. Във Forex Duel All Stars ще участват 10 (десет) състезателя от
  България. Участниците са специално подбрани въз основа на техните трейдърски
  умения и известност във
  FOREX общността в България.
  1.4 Продължителност на турнира. Турнирът ще продължи 2 (две) седмици от
  03.06.2013 г. до 14.06.2013 г., общо 10 (десет) търговски дни;
  1.5 Победител в турнира е състезателят, успял да победи във финалния дуел.

1.6 Награден фонд. Победителят получава:
1.6.1 Материлна награда: 50 гр. кюлче инвестиционно злато;
1.6.2 Нематериална награда: титлата „Най-добър трейдър в България“.

 1. Дуел
  2.1 Участници – в един дуел могат да участват само двама състезатели.
  2.2 Търговска платформа – всички дуели ще се играят на най-популярната търговска
  платформа Метатрейдър 4
  (MetaTrader 4) предоставена от ИП Адмирал Маркетс
  АС Клон България
  .
  2.3 Търговски сметки - Forex Duel All Stars ще се играе на демо сметки с първоначален
  баланс 10000 (десет хиляди)
  USD (щатски долара), открити служебно при
  ИП Адмирал Маркетс АС Клон България. За всеки дуел ще се отваря служебно
  нова сметка, която ще бъде валидна до края му.
  2.4 Брокер. Сметките и на двамата състезатели за даден дуел са задължително при
  ИП Адмирал Маркетс АС Клон България
  2.5 Точки. Всеки отделен дуел в турнира ще носи 20 точки при победа, 0 при равен и
  -20 при загуба. Точките се прибавят към текущия рейтинг на състезателите.
  2.6 Продължителност на дуел – всеки дуел ще бъде с продължителност от 12
  (дванадесет) часа с начало 7:00 и край 19:00 българско време;
  2.7 Инструмент – валутна двойка – във
  Forex Duel All STARS при всеки дуел ще се
  търгува един единствен инструмент, предварително избран от списък, чрез жребий
  в деня, предхождащ деня на провеждане на дуела. Ако този ден е понеделник, то
  жребият за валутната двойка ще се проведе в петък предходната седмица. Инструментите са десет на брой, както следва:
  -
  EUR/USD евро срещу щатски долар;
  - GBP/USD британска лира срещу щатски долар;
  - USD/JPY щатски долар срещу японска йена;
  - USD/CHF щатски долар срещу швейцарски франк;
  - AUD/USD австралийски долар срещу щатски долар;
  - USD/CAD щатски долар срещу канадски долар;
  - EUR/JPY евро срещу японска йена;
  - GBP/JPY британска лира срещу японска йена;
  - NZD/USD новозеландски долар срещу щатски долар;
  - EUR/GBP евро срещу британска лира.

  2.8 Трейдинг правила
  2.8.1 По време на дуел, всеки участник може да направи до 3 (три) позиции. Отварянето на повече от три позиции ще доведе до дисквалификация от текущия дуел. Служебна победа ще бъде присъдена на опонента му.
  2.8.2 Началният размер на всяка позиция може да бъде единствено и само един стандартен лот, 1.0 (100 000 единици). Не се допуска първоначално откриване на позиция с различен размер
  . При установено нарушение, участникът отворил позицията ще бъде дисквалифициран от текущия дуел. Служебна победа ще бъде присъдена на опонента му.
  2.8.3 Ливъридж. Сметките ще се отварят с ливъридж 1:100.
  2.8.4 Във всеки момент състезателят може да има само една отворена позиция. След закриването на отворена позиция, може да се отвори нова, ако броят, упоменат в т. 2.8.1 не е достигнат. Неизпълнението ще доведе до дисквалификация от текущия дуел. Служебна победа ще бъде присъдена на опонента му.
  2.8.4 Във всеки дуел състезателите могат да търгуват единствено и само инструмента, определен съгласно т. 2.7. Търгуването да друг инструмент ще доведе до дисквалификация от текущия дуел. Служебна победа ще бъде присъдена на опонента му.
  2.8.5 Допуска се частично затваряне на позиция, когато обемът от т. 2.8.2 може да спадне под първоначално ниво от 1.0 лота. Частичното затваряне не се смята за нова позиция и не намалява разрешения брой на позициите от т. 2.8.1. Независимо от намаления обем след частичното закриване, нова позиция може да се сключи само след като текущата позиция е напълно затворена.
  2.8.6 Хеджиране не се допуска.
  2.8.7 Сключването на сделки не е задължително.
  2.8.8 Разрешено е използването на всички видове алгоритмични системи, подпомогащи търговията или търгуващи вместо участника. За последното е необходимо състезателят предварително да е обявил, че ще използва автоматизирана търговия.

  2.9 Приключване на дуел. Дуелът завършва по един от следните начини:
  2.9.1 Изтичане на времето, посочено в т. 2.6. След изтичане на този период, ако участник има отворени позиции за определяне на крайния резултат се взима текущия баланс към 19:00 часа;
  2.9.2 Когато и двамата състезатели са изтъргували максимално разрешения брой позиции съгласно 2.8.1;
  2.9.2 Отказване на състезател от участие;
  2.9.3 Дисквалификация на състезател от текущия дуел. Служебна победа ще бъде присъдена на опонента му.

  2.10 Определяне на победител. Победител в дуела е този състезател, който е успял да
  завърши дуела и има най-висок баланс след приключването на дуела. Ако и
  двамата участници в дуела са с отрицателен баланс, печели този с най-малка
  загуба.

 2. Схема на турнира
  3.1 Групова фаза.
  3.1.1 Разпределение. В тази фаза десетте участника ще бъдат разпределени в 2 (две) групи по петима (5) участника. Групите ще са обозначени с „А“, „Б“. Разпредлението на участниците в групите ще се извърши на 29.05.2013 г. (сряда) като ще бъде оповестено в 19:00 часа в уеб сайта
  www.forexduel.com.
  3.1.2 Дуели. Във всяка от двете групи участниците ще трябва да изиграят по един дуел срещу всеки от останалите четирима или общо 4 (четири) дуела с определената в т. 2.6 продължителност, търгувайки инструмент избран съгласно т. 2.7 със сметка отговаряща на условията в т. 2.3.
  3.1.3 Времетраене. Груповата фаза е с продължителност 5 (пет) дни в периода
  03.06.2013 г. – 07.06.2013 г. Отделен състезател ще участва в дуел в четири дни и един ден ще почива.
  3.1.4 Класиране. След като дуелите са изиграни, във всяка група участниците ще бъдат класирани по точки от първо до четвърто място. Участникът с най- много точки ще бъде поставен на първо място и ще бъде обявен победител в групата.
  В случай, че има двама или повече участници с един и същи резултат по точки, приоритет в класирането ще се дава на този реализирал най-голям резултат сумарно от всичките дуели.
  3.1.5 Преминаване в следваща фаза. Участниците заели първо и второ място ще получат правото да се състезават в следващата фаза.

  3.2 Фаза на директни елиминации
  3.2.1 Полуфинал
  3.2.1.1 Разпределение. В полуфинала ще се състезават общо 4 (четирима) участника, победители от двете групи, разпределени по следния начин:
  - победител от група „А“ срещу заелия второ място в група „Б";
  - победител от група „Б“ срещу заелия второ място в група „А".
  3.2.1.2 Времетраене. Полуфиналът ще продължи един ден и ще се проведе на 10.06.2013 г. (понеделник). Всички дуели ще се играят през този ден с определената в т. 2.6 продължителност, търгувайки инструмент избран съгласно т. 2.7 със сметка отговаряща на условията в т. 2.3.
  3.2.1.3 Победителите се определят съгласно т. 2.
  10.
  3.2.1.4 Класиране. За финал се класират победителите от двата полуфинала, общо двама състезателя. Неуспелите да се класират за финала, двама състезатели, участват в дуел за трето и четвърто място, така наречения малък финал.

  3.3 Финална фаза
  3.3.1 Малък финал. Малкият финал ще се играе на 11.06.2013 г. (вторник) с посоченото в точка 2.6 времетраене.
  3.3.2 Финал
  3.3.2.1 Формат. Финалът ще се играе в три дуела.
  3.3.2.2 Времетраене. Финалът ще се проведе на 12.06.2013 г. (сряда), 13.06.2013 г. (четвъртък) и 14.06.2013 г (петък). 3.3.2.3 Продължителността на всеки дуел е съгласно т. 2.6.
  3.3.2.4 Победител във финала и в турнира
  Forex Duel All Stars е този състезател, който е успял да спечели два от трите финални дуела.
  3.3.3 Награждаване. Награждаването ще се извърши в последния ден от финала- петък, 14.06.2013 г.

   

 3. Допълнителни разпоредби
  4.1 Организатор на конкурса е Уолстрийт БГ ЕООД.
  4.2 Организатора си запазва правото да отложи, прекрати или откаже конкурса при
  наличието на форс мажорни обстоятелства.
  4.2 Отговорност на всеки от участниците, спечелили награди, е да заплатят
  съответните данъци или такси, свързани с тези награди съгласно приложимото
  законодателството.
  4.3 Разногласия и оплаквания
  4.3.1 Всякакви оплаквания трябва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес
  info@wallstreet.bg.
  4.3.2
  Оплаквания ще бъдат разглеждани от съдийската комисия.
  4.3.3 Решението на съдиите ще бъде изпратено на участника, подал оплакването и ще бъде публикувано в сайта www.forexduel.com.
  4.3.3 Решенията на съдийската комисия са окончателни и не подлежат на обжалване.
  4.4 Организаторът си запазва правото да променя правилата на конкурса, ако
  възникнат обстоятелства за това или ако е установена очевидна грешка.

 


Winner

 • Alexander Nikolov
 • Result: Points1080, Wins6-Draw0-Losses2, Applause47

Top 5 Traders

 • 1
  • Vassil Banov
  • Result: Points1080, Wins6-Draw0-Losses2, Applause48
 • 2
  • Alexander Nikolov
  • Result: Points1080, Wins6-Draw0-Losses2, Applause47
 • 3
  • Miroslav Rusev
  • Result: Points1040, Wins4-Draw0-Losses2, Applause45
 • 4
  • ALGO Pretender
  • Result: Points1002, Wins2-Draw0-Losses0, Applause5
 • 5
  • Stoyan Petrov
  • Result: Points1000, Wins2-Draw0-Losses2, Applause18
View all ›